ZałoŻenia

Głównym założeniem projektu było przekazanie uczestnikom szkoleń informacji dotyczących nawiązania skutecznej i trwałej współpracy z przedstawicielami z Chin, Indii i Japonii w ramach współpracy turystycznej, przygotowanie do przyjmowania turystów z w/w krajów, zachęcenie do tworzenia narzędzi w komunikacji B2B w wersjach z w/w rynków, wydanie wydawnictwa poszkoleniowego, strony internetowej oraz zorganizowanie szkoleń centralnych i opracowanie wniosków z przeprowadzonych szkoleń.

Zadanie realizowane było w ramach Projektu 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Lubię Polskę” (komponent C, podprojekt „Działania wspierające na rynku krajowym”).

ZAKRES TEMATYCZNY

Szkolenia objęły następującą tematykę:
prezentacja projektu „Lubię Polskę!”, informacje na temat procedur wizowych dla turystów z rynków azjatyckich, specyfika rynków azjatyckich oraz obsługa organizacyjna grup (współpraca z touroperatorem).