Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynku japońskiego?

10 przykładów pożądanych zachowań w stosunku do japońskiego turysty:

- profesjonalizm (osoby wyznaczone do kontaktu z przedstawicielami rynku japońskiego, powinny być merytorycznie przygotowane i specjalnie dedykowane do realizacji danego przedsięwzięcia).
- formalizm (w kontaktach z Japończykami należy zachować wzajemny szacunek i odpowiedni do relacji biznesowych dystans, nie należy go skracać, gdyż powoduje to zagrożenie poczucia bezpieczeństwa i pozycji w hierarchii grupy np. przewodnik – najważniejsza osoba w grupie, której należy bezwzględnie słuchać).
- progrupowość – dbanie/troska o całą grupę traktując ją jako odrębny byt
- docenianie – poprzez zachowanie, słownictwo, gesty należy okazać Japończykom ich ważność
- „dopieszczanie” – opieka i dostępność na każde wezwanie
- stworzenie listy najbardziej wyróżniających się obiektów – tzw. lista „naj” (największe, najstarsze, najmniejsze, najważniejsze z danego względu)
- budowa wspólnej tożsamości grupy – uniformizacja poprzez używanie czapek, flag, identyfikatorów
- sztywny harmonogram/program – „program rzecz święta” nie należy zmieniać go np. w trakcie zwiedzania (powoduje to zagrożenie poczucia bezpieczeństwa)
- przewidywalność – ograniczenie zmian i niespodzianek do absolutnego minimum
- czas wolny – o ile nie jest przeznaczony na zakupy, powinien być ograniczony do minimum. Japończycy nie będą potrafili go wykorzystać, gdyż najpewniej czują się w zorganizowanej grupie, wiedząc co w danym momencie się wydarzy.

10 przykładów NIEpożądanych Zachowań w stosunku do japońskiego turysty:

- nonszalancja - nie należy okazywać zniecierpliwienia, traktować Japończyków z góry ani nawet jak równych sobie
- prowizoryczność – przy organizacji wycieczek/podczas oprowadzania turystów z Japonii wszystko (kolejność zwiedzanych punktów, pory posiłków) powinno być „dopięte na ostatni guzik” nie należy stwarzać pozoru chaosu, nieprzygotowania – brak profesjonalizmu przełoży się na niezadowolenie i poczucie zagubienia grupy turystów.
- okazywanie emocji (zwłaszcza negatywnych) jest uznawane przez Japończyków za brak profesjonalizmu i złe wychowanie. Dlatego osoby, które decydują się na organizację/oprowadzenie wycieczek grup z Japonii powinny być opanowane i nawet w sytuacjach kryzysowych lub nieplanowanych umieć zachować spokój i powagę.
- indywidualizm i niesubordynacja – współtworząc grupę z turystami z Japonii (grupa mieszana) nie należy podważać w jakikolwiek sposób autorytetu przewodnika lub odłączać się od grupy.
- nieformalny strój i zachowanie – należy swoim wyglądem i zachowaniem okazywać szacunek i profesjonalizm
- podejmowanie wątków politycznych – należy unikać tematów drażliwych, gdyż Japończycy i tak nie podejmą z nami dyskusji na niewygodne dla nich tematy.
- pozostawienie zbytniej swobody/wyboru – należy stworzyć program zawierający szczegółowy harmonogram działań, nie należy pytać uczestników wycieczki o zdanie w trakcie ani dawać im kilku możliwości do wyboru (organizator jest odpowiedzialny i podejmuje wszelkie decyzje).
- zmiana programu – niedopuszczalna jest zmiana programu w trakcie oprowadzania, z tego względu należy upewnić się odpowiednio wcześniej czy każdy punkt programu będzie możliwy do zrealizowania w danym terminie.
- próba narzucenia własnych wzorców kulturowych – Japończycy reprezentują kulturę kolektywną i należy uszanować i dostosować się do ich postrzegania rzeczywistości.