Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynku japońskiego?

Wycieczki do Polski

Według AB-ROAD.net (stan z 5 maja 2013 r.) 22 biura oferowały 228 wycieczek do Polski, w przedziale cenowym 130 000–850 000 YEN (4 100–27 000 PLN), 65% wycieczek w przedziale cenowym 200 000–300 000 YEN (6 300–9 500 PLN).

Najbardziej popularny czas trwania wycieczek, to wyjazdy 8-, 6-, 9- i 10-dniowe. Przebieg wycieczki 8-dniowej kształtował się następująco:
1 dzień – wylot z Japonii,
2–6 dzień – pobyt w Polsce (5 dni),
7 dzień – wylot z Polski,
8 dzień – przylot do Japonii.

Organizacje

Dwie największe organizacje turystyczne, z którymi należy nawiązać współpracę:
JATA – Japan Association of Travel Agents,
OTOA – Overseas Tour Opearators Association in Japan.