Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynku chińskiego?

Charakterystyczne cechy kultury chińskiej

Kolektywizm zachowań „Ja” współzależne Zorientowanie jednostki na grupę do której przynależy. Różnica w Chinach i Japonii uwarunkowana społecznie i historycznie.
Zachowanie twarzy „Ja” współzależne Kryterium interpretacji i regulacji zach. Chińczyków. Różnica między dwoma rodzajami pojęcia "twarz" w jęz. Chińskim.
Zachowanie harmonii społecznej „Ja” współzależne Idealna forma społecznych interakcji, związana z pojęciem zachowania twarzy oraz ceremonialnością zachowań.
Guanxi – sieć interakcji SPOŁECZNYCH Klucz do zrozumienia Chińczyków w sferze społ./polit./organizacyjnej. Brak dokładnego określenia w innych językach .
Ceremonialność zachowań Utożsamiona z kulturą i moralnością, związana z przestrzeganiem hierarchii w społeczeństwie

Style komunikacji

Bezpośrednia (kultury zachodnie)
- Nie ma konieczności czytania między wierszami
- Ludzie wprost mówią to, co myślą i myślą to, co mówią
- Należy jasno komunikować swoje zdanie
- Szczerość (ceniona)
- Mniejszy nacisk na uczucia rozmówcy

Pośrednia (kultury wschodnie)
- Ludzie nie są bezpośredni, trzeba uważnie wsłuchiwać się w wypowiadane treści i niejednokrotnie jedynie domyślać się, co rozmówca ma na myśli
- Sugestie (jedynie) tego, co chcieliby wyrazić
- W kontaktach ceniona jest umiejętność rozumienia informacji niewypowiedzianych wprost
- „Prawda”/zbytnia szczerość może zakłócić harmonijne relacje

Rola kontekstu wypowiedzi

Niski kontekst:
- Kultura indywidualistyczna (PL)
- Informacja powinna być czytelna i jasno wypowiedziana
- Słowa są podstawowym medium komunikacji
- Niewerbalne sygnały nie stanowią klucza do zrozumienia treści przekazu

Wysoki kontekst:
- Kultura kolektywistyczna(Chiny)
- Słowa nie są podstawowym medium komunikacji
- Przekaz opiera się na sugestiach
i implikacjach
- Niewerbalne sygnały są jednym z kluczy do zrozumienia treści przekazu
- Informację stanowi to, co nie zostało przekazane słownie

Chińskie akcenty

- Chińscy turyści nie będą zainteresowani stylami architektonicznymi i epokami, w których powstały budynki, kościoły, rzeźby. Szybko znudzą się również zbyt skomplikowanymi niuansami historycznymi.
- Będą zainteresowani zabytkami, które w jakikolwiek sposób powiązane są z Chinami (niekoniecznie wprost, trzeba szukać analogii) – stwarza to potrzebę opracowania naszych zabytków pod kątem turystów z Chin, miejsc które odwiedził lub w których mieszkał Zhou En Lai czy Wen Jiaboo. Można również pokazać Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w którym w czasach Zimnej Wojny toczyły się negocjacje chińsko-amerykańskie.