Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynku chińskiego?

Chińska ekspansja turystyczna

Światowy Rynek turystyki uległ znacznej zmianie w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Kraje rozwijające się, jak Chiny czy Rosja znalazły się w czołówce rankingów pod względem wydatków na turystykę. W przypadku Chin wydatki na wyjazdy zagraniczne przekroczyły barierę 100 mln USD, wynosząc dokładnie 102 mld USD. Pomimo słabszej koniunktury w światowej gospodarce, większość rynków związanych z turystyką również odnotowało wzrosty w 2012 roku.

Portal Tourism-Review.com we współpracy z IE Business School, który jest operatorem najbardziej obszernego Programu Zarządzania w Turystyce (+Tourism Management Program), przygotował ranking państw wydających najwięcej na turystykę:

1. Chiny – 102 mld USD
2. Niemcy - 83.8 mld USD
3. Stany Zjednoczone -83.7 mld USD

Poznanie kultury chińskiej jako klucz do sukcesu

Społeczeństwo chińskie posiada własną specyfikę. Charakterystyczna jest dla niego:

- odmienność cywilizacyjna,
- pragmatyzm,
- konfucjanizm,
- sinocentryzm (Państwo Środka),
- nacjonalizm,
- konsumeryzm.

Przydatne kwestie kulturowe w kontaktach z chińskimi turystami

- pojęcie twarzy
Zachowanie „twarzy” w każdej napotkanej sytuacji jest nadrzędną kwestią dla każdego Chińczyka.
W tym celu należy pamiętać o kilku zasadach:
- zachowanie twarzy jest ważniejsze niż np. powiedzenie prawdy,
- unikać konfrontacji,
- nie okazywać emocji,
- unikać mówienia „nie” wprost,
- nie krytykować.
Konieczność zachowania twarzy powoduje szereg konsekwencji, które należy mieć na uwadze w kontaktach z Chińczykami:
- wypowiadane słowa nie zawsze oznaczają to, co rozmówca ma na myśli,
- nasze zachowanie nie może w żaden sposób podważać autorytetu chińskiego partnera,
- nie należy wymuszać na przedstawicielu z Chin konieczności podjęcia decyzji ad hoc,
- trzeba pamiętać, że w razie braku zainteresowania naszą ofertą, otrzymamy jedynie komunikat „skontaktujemy się”, „wrócimy do rozmowy” – nie należy dzwonić i dopytywać czy podjęto decyzję. Jeśli będą zainteresowani, na pewno sami się skontaktują.
- Nie należy okazywać zniecierpliwienia, poirytowania, podnosić głosu podczas dyskusji,
-Absolutnie wykluczona jest jawna krytyka partnera chińskiego zwłaszcza w towarzystwie innych osób.

- Tworzenie oraz podtrzymywanie stosunków osobistych (Guanxi)

  • Ważna jest ciągłość kontaktów, tzn. określone sprawy obu firm prowadzą te same osoby coraz bardziej zaprzyjaźniając się ze sobą. Tworzenie więzi wymaga cierpliwości i zaangażowania, nie należy w trakcie nawiązywania kontaktu zmieniać osoby, która nawiązywała relację ze stroną chińską (jeśli nie ma innej możliwości, należy wydelegować osobę na wyższym stanowisku niż poprzednia osoba)
  • Mimo telefonów i Internetu Chińczycy mają potrzebę częstych osobistych kontaktów.
  • Dobrym sposobem podtrzymywania więzi są prezenty związane z Polską (ozdoby, np. bursztyn, markowy alkohol).

- “święta 12-ta” - posiłek podstawą życia, planując wycieczkę lub wizytę przedstawicieli rynku chińskiego, o 12:00 koniecznie należy zarezerwować czas na posiłek.
- dbanie o wizerunek (strój!) – schludny ubiór, bez ekstrawagancji, wizytówka jest przedłużeniem naszej osoby (koniecznie należy ją wręczać dwoma rękoma).
- wycieczka jest jak (dalsza) rodzina: potrzeba utożsamiania się z grupą (wspólny element stroju: czepeczki, flagi, identyfikatory)
- niechęć do indywidualizmu (nie należy wytwarzać sytuacji, w której jakikolwiek uczestnik musiałby odłączyć się od grupy lub samodzielnie podejmować decyzję np. odnośnie dalszego planu zwiedzania).
- rola przewodnika: przewodnik jest najważniejszą osobą w grupie, powinien cechować się profesjonalizmem i wyróżniać strojem (flaga, megafon, identyfikator).
- duże znaczenie fotografowania: planując wycieczkę z grupą chińską, należy uwzględnić w programie odpowiednią ilość czasu na fotografowanie (zarówno zabytków jak również trzeba umożliwić robienie zdjęć grupowych na tle widoku/budynku/zabytku)
- niechęć do opalania się – należy unikać konieczności długotrwałego przebywania na słońcu. Tworząc program wycieczki absolutnie nie należy uwzględniać czasu przeznaczonego na „opalanie” (kult białego koloru skóry).
- czas wolny = galeria handlowa – jeżeli w programie ma znaleźć się czas wolny dla uczestników, należy zaprowadzić ich do galerii handlowej i umożliwić zakup pamiątek oraz towarów luksusowych.